Predstavujeme Vám stavebnú spoločnosť GFCH s.r.o. ktorá bola založená v roku 1991.

Stavebná spoločnosť GFCH s.r.o. je privátna spoločnosť, ktorá sa so svojimi cca. 40 pracujúcimi radí medzi stredne veľké stavebné spoločnosti. Jej realizačná činnosť je zameraná predovšetkým na výstavbu inžinierskych stavieb (kanalizácia a vodovod) a výstavbu bytových a občianskych stavieb, rekonštrukciu stavebných objektov. Profesnou štruktúrou svojich pracovníkov je schopná realizovať stavby komplexne a v celom rozsahu v rámci celého Slovenska.